Ons personeel

Als verantwoordelijk bedrijf, stelt Recyfuel alles in het werk om de veiligheid van het personeel te garanderen.

  • De producten worden behandeld vanuit gesloten en beglaasde controlezalen. Personen die rechtstreeks in contact komen met het afval (de monsternemers bijvoorbeeld) dragen de vereiste persoonlijke beschermingsuitrusting.
  • De enige wiellader van de fabriek is voorzien van een drukcabine en een actieve kool filter, die regelmatig vervangen wordt.
  • Jaarlijks worden er twee gerichte medische controles uitgevoerd door de dienst voor Arbeidsgeneeskunde. Maandelijks worden er op alle werkposten metingen uitgevoerd van de blootstelling van het personeel. De resultaten worden doorgegeven aan het personeel en de dienst voor Arbeidsgeneeskunde.
  • Maandelijks worden er "veiligheidsrondes" uitgevoerd door een kaderlid samen met een personeelslid van de installatie om onveilige situaties en ongeschikt gedrag evenals eventuele gebreken op het vlak van netheid en hygiëne te doen opmerken. Het rapport hiervan wordt opgevolgd.
  • Maandelijks wordt het volledige personeel bijeengeroepen voor een "veiligheidsmoment" waarbij de preventieadviseur een bepaald probleem of risico belicht of een voorval analyseert dat plaatsvond op de site of elders. Deze bijeenkomst is een moment van onderlinge gedachte-uitwisseling en luisteren naar elkaar zijn.
  • Het volledige personeel beschikt over de nodige vakbekwaamheid voor het uitoefenen van hun functies. Er is tevens een opleidingsprogramma voorzien zodat eenieders bekwaamheden behouden blijven of worden aangescherpt