De buurtbewoners

Conform de uitbatingvergunning, komt minstens tweemaal per jaar een begeleidingsraad samen. Deze is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Gemeente, de Waalse Regio, buurtbewoners en Recyfuel. Elke groep kan zich laten bijstaan door deskundigen naargelang de behandelde thema's.

Gezien milieu en veiligheid de voornaamste zorg zijn voor Recyfuel, zorgt het bedrijf ervoor dat de engagementen voor transparantie en openheid nauwkeurig worden nageleefd. Elke gebeurtenis die eventueel de gesprekspartners zou kunnen aangaan wordt automatisch op de agenda gezet door Recyfuel. Deze mogelijkheid staat tevens open voor de andere partijen.