Milieu

Door de aard van haar activiteit heeft Recyfuel een verantwoordelijkheid en neemt alle noodzakelijke maatregelen voor de bescherming van haar milieu. Alle installaties zijn bijvoorbeeld afgedekt en gesloten. Ze zijn uitgerust met een zeer efficient afzuig- en bewerkingsysteem tegen geuren. In het bijzonder werkt een regeneratieve naverbrander (RTO) op een temperatuur van meer dan 800°C die de bijna volledige vernietiging van geurhoudende moleculen garandeert en maakt het mogelijk dat gezuiverde lucht in het atmosfeer uitgestoten wordt.

De bodem onder de fabriek wordt beschermd door een vloeistofdichte vloer met een dubbele afdichting. Het water van de wegen wordt verzameld en afgevoerd via een slib- en olieafscheider voordat het geloosd wordt.

De bewaking van de luchtkwaliteit
De bescherming van grond en grondwater.