De expertise van valorisatie

Recyfuel is een specialist in de voorbehandeling van gevaarlijke, zowel als industriële en huishoudelijke afvalstoffen. Het doel is een vaste substitutiebrandstof toe te passen in de ovens van cementfabrieken.

Donwload onze brochure

Recyfuel : voorbehandeling van afvalstoffen

Recyfuel is een specialist in de voorbehandeling van gevaarlijke, zowel als industriële en huishoudelijke afvalstoffen.

Drie soorten producten

De verwerking van het afval door Recyfuel mondt uit in de productie van 3 producten, die klaar zijn om gecommercialiseerd of gerecycleerd te worden :

  • Resofuel, geïmpregneerd houtzaagsel, met een afmeting van minder dan 10 mm
  • Mix, samengesteld uit kunststof, hout en textiel met een afmeting van minder dan 40 mm
  • Metaal

De Resofuel en de Mix zijn substitutiebrandstoffen, ontstaan door het breken en mengen van het afval met houtzaagsel. Ze worden gevaloriseerd in cementfabrieken.

Het metaal wordt in de vorm van schroot gerecycleerd in de staalnijverheid.

Wat is nu juist voorbehandeling?

Voorbehandeling omvat de verwerkingsfases voor de valorisatie. Het afval wordt klaargemaakt om het bruikbaar te maken.


Wat is afval?

Afval slaat op alle materies of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, vrijwillig of verplicht. Het afval kan afkomstig zijn van een industriële, commerciële, ambachtelijke of privéactiviteit.


Wat is gevaarlijk afval ?

Gevaarlijk afval is afval dat op basis van bepaalde, door de wet vastgelegde criteria, een specifiek gevaar vormt voor de mens of voor het milieu. Die gevaarlijke aard is afkomstig:

  • Van het feit dat hij uit één of meerdere componenten bestaat die in een bepaalde concentratie gevaarlijk zijn
  • Van het feit dat hij één of meer, door de wet bepaalde, gevaarlijke eigenschappen bezit