Onze site

Het vermijden van brand risico en chemisch incidenten is een permanente aandacht van de management en van de ploegen: de hele site is in compartimenten ingedeeld, het afval en de absorptiemiddelen worden in afgesloten sluizen gelost die voorzien zijn van een afzuigsysteem dat de uitstook van geur en stof beperkt, de infrastructuren zijn met schuimkanonnen en ventilatiesluizen uitgerust waarmee het gebouw hermetisch gesloten of verlucht kan worden, over de hele site geldt eenrichtingsverkeer voor de vrachtwagens, etc.

Het risico op brand afwenden
Verkeersongevallen vermijden
De weg ontlasten.