Valorisatie

Herwaardering wordt gedefinieerd als elke handeling die tot doel heeft het afval een nuttige bestemming te geven ter vervanging van andere materialen die voor een bepaald doel zouden worden gebruikt, of om het afval op de productiesite of elders te verwerken voor een dergelijk doel.

2.5 ton of Resofuel maken de sparing
van 1 ton fossiel brandstof mogelijk.