Privacybeleid

Principes met betrekking tot het verzamelen van gegevens van persoonlijke aard

In principe verkrijgt men toegang tot informatie beschikbaar op of via de website zonder dat men gegevens van persoonlijke aard moet opgeven, zoals naam, postadres, e-mailadres...

Teneinde aanvullende diensten te verkrijgen (vraag naar informatie, reservatie, ledenzone, abonnement op een informatiebrief…) is het uitzonderlijk mogelijk dat er persoonlijke informatie, voornamelijk gegevens worden gevraagd aan de gebruiker. In dit geval wordt de gebruiker vooraf verwittigd en de gegevens worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de verwerking van gegevens van persoonlijke aard. Concreet betekent dit met name dat :


Verantwoordelijke voor de verwerking

Elke aanvraag of elke vraag met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer op de website kan worden gericht aan het postadres opgegeven op de website, alsook via e-mail aan het adres info@recyfuel.be.


Gebruik voor statistische doeleinden van informatie met betrekking tot het navigeren

Indien u toegang verkrijgt tot de website, dan verzamelen de servers automatisch de volgende gegevens :

Deze informatie wordt enkel bewaard om het aantal bezoekers te meten op de verschillende onderdelen van de website en om er verbeteringen aan te brengen.


Gebruik van cookies

Teneinde het navigeren te vergemakkelijken op de site en ook om het technisch beheer te optimaliseren, kunnen Recyfuel occasioneel overgaan tot het gebruik van "cookies".

Een "cookie" is een klein stukje informatie dat wordt bewaard door een website bij de internetnavigator van uw computer. Deze "cookie" kan worden gerecupereerd bij een later bezoek aan dezelfde website. De "cookie" kan enkel worden gelezen door een andere website dan diegene die hem heeft gecreëerd. De website gebruikt de "cookies" voor administratieve doeleinden, om bijvoorbeeld uw voorkeuren voor bepaalde soort informatie te registreren, hetgeen voor u zal vermijden om telkens dezelfde gegevens te moeten invoeren wanneer u onze website bezoekt.

De meeste "cookies" werken slechts voor de duur van een sessie of een bezoek. Geen enkele ervan bevat informatie die ervoor zou kunnen zorgen dat u telefonisch zal worden gecontacteerd, via e-mail of via de post. Het is voor u tevens mogelijk om uw navigator te configureren teneinde u te informeren telkens er een "cookie" wordt aangemaakt of om hun registratie te verhinderen.