Definitie

Afval wordt als volgt gedefinieerd: alle materialen of elk voorwerp waarvan de eigenaar zich ontdoet of waarvan hij de bedoeling of de verplichting heeft zich te ontdoen.

Het afval kan afkomstig zijn van industriële -, commerciële -, ambachtelijke - of privéactiviteiten.

Afval dat een specifiek gevaar vormt voor de mens of het milieu, omdat het is samengesteld uit een één of meerdere gevaarlijke bestanddelen met een bepaalde concentratie en/of één of meerdere gevaarlijke kenmerken bezit die als gevaarlijk worden beschouwd in de geldende wetgeving, wordt als gevaarlijk afval beschouwd.

Concreet, voor een groot gedeelte, bezit iedereen in zijn garage, badkamer of werkplaats het afval dat Recyfuel verwerkt.