Pers

Veelgestelde vragen

Wat is gevaarlijk afval?

Gevaarlijk afval wordt als dusdanig opgenomen in de wetgeving op basis van verschillende criteria. Er bestaat dus een grote verscheidenheid aan gevaarlijk afval. Voor Recyfuel komt dit hoofdzakelijk neer op verven, inkten, harsen, oliën, vetten, zepen en cosmetica, mastiek en siliconen … dus de producten die we allemaal staan hebben in de garage, de badkamer of de werkplaats!

"Herwaardering van afval", wat wordt hiermee bedoeld?

Herwaardering van afval betekent dat het afval terug wordt benut door recuperatie van zijn energetische en/of minerale inhoud. Praktisch gezien, mengt Recyfuel afval met houtzaagsel, dat als drager wordt gebruikt, waardoor een vervangingsbrandstof met economische en ecologische voordelen wordt bekomen die geschikt is voor de ovens van cementfabrieken.

Wat is vervangingsbrandstof?

Vervangbrandstof is een product met een belangrijke warmtecapaciteit, dat een goede vervanging is voor fossiele brandstof zoals kolen of gas. De vervangingsbrandstof die wordt geproduceerd door Recyfuel wordt Resofuel genoemd. Ze laat toe bepaalde afvalcategorieën op een verantwoorde en milieuhygiënische manier te behandelen, vooral op het vlak van een verminderde CO2-uitstoot, en tevens om onze natuurlijke hulpbronnen te bewaren. De vervangingsbrandstof laat de cementfabriek ook toe de productiekost te verlagen en zijn competitieve positie op een alsmaar toenemende internationale markt te behouden.

Welk afval wordt behandeld?

Het betreft vooral verven, inkten, lijmen, harsen, olieproducten, vetten, cosmetica en onderhoudsproducten. Dit zijn dus producten die als "gevaarlijk" worden onderverdeeld door de wetgeving, maar die we in feite in ieders badkamer en garage kunnen vinden.

Waarom moeten de vluchtige organische stoffen (VOS) worden verwijderd?

Deze molecules zijn verantwoordelijk voor de geur waarover de buurtbewoners soms klagen. Daarom voorkomt Recyfuel de verspreiding ervan in de atmosfeer door ze in te sluiten en ze op te vangen aan de bron, in de fabriek zelf, en ze doorheen een thermische oxidator te laten passeren die ze vernietigt bij 825°C.

Zoning industriel d’Ehein,
B-4480 Engis

Telefoon :
+ 32 4 273 99 70

Fax :
+ 32 4 275 15 09

E-mail: info@recyfuel.be